[kkstarratings] Thiết bị hội nghị , Họp trực tuyến hay còn gọi là hội nghị trực tuyến(Online meeting, online conference). Họp trực tuyến là hình thức họp qua các phần mềm, web hội nghị hoặc qua Thiết bị hội nghị , hội thoại thông qua môi trường internet/PSTN nhằm mục đích giảm chi phí và thời gian của các tổ chức so với những hội nghị trực tiếp(face-to-face) .để giám chi phí phát sinh trong doanh nghiệp như lắp thiết bị họp hội nghị trực tuyến polycom , lắp thiết bị họp hội nghị trực tuyến cisco , lắp thiết bị họp hội nghị trực tuyến 3cx , lắp thiết bị họp hội nghị trực tuyến panasonic. 

Đối tác

error: Content is protected !!
Copyright 2018 © Lắp Tổng Đài | Thiết kế bởi Web Bách Thắng