lắp tổng đài panasonic kx-ns300 tích hợp sẵn 06 trung kế16 máy lẻ 2 port digital kết nối tối đa142 bưu điện192 máy lẻ ,lắp tổng đài panasonic kx-ns300 .lắp tổng đài panasonic kx-ns300 tích hợp sẵn 06 trung kế-16 máy nhánh analog,4 máy nhánh số (2 port digital).sử dụng tối đa đến 12 trung kế -32 máy nhánh analog và digital và 4 máy nhánh số digital, 32 trung kế E1, 16 trung kế ip chuẩn h.323và sip, 32 máy nhánh ip (tổng cộng dung lượng tối đa cho khung chính: 52 trung kế – 72 máy nhánh các loại).

tư vấn lắp tổng đài panasonic kx-ns300

lắp tổng đài panasonic kx-ns300 sử dụng tối đa trên thiết bị 48 trung kế – 128 máy nhánh analog, 96 máy nhánh digital, 128 máy nhánh dect (điện thoại không dây kỹ thuật số), 16 trung kế ip chuẩn h.323và sip – 32 máy nhánh ip, 120 trung kế pri, 120 trung kế e1 với lắp tổng đài panasonic kx-ns300  tổng cộng tối đa cả hệ thống  142 trung kế – 192 máy nhánh các loại, 32 kênh disa/voicemail.

cấu hình khi lắp tổng đài panasonic kx-ns300 

          Tư vấn lắp Tổng đài panasonic kx-ns300Dịch Vụ  lắp Tổng đài panasonic kx-ns300 
 lắp Tổng đài panasonic kx-ns300lắp Tổng đài panasonic kx-ns300 cho doanh nghiệp
 +  lắp Tổng đài panasonic kx-ns300 (6-16)lắp Tổng đài panasonic kx-ns300 cho văn phòng
 +  lắp Tổng đài panasonic kx-ns300 (6-32)lắp Tổng đài panasonic kx-ns300 cho resort
 +  lắp Tổng đài panasonic kx-ns300 (6-40)lắp Tổng đài panasonic kx-ns300 cho tòa nhà
 +  lắp Tổng đài panasonic kx-ns300 (6-48) lắp Tổng đài panasonic kx-ns300 dự án
 + lắp Tổng đài panasonic kx-ns300 (6-64)lắp Tổng đài panasonic kx-ns300 cho ngân hàng
 +  lắp Tổng đài panasonic kx-ns300 (6-72)lắp Tổng đài panasonic kx-ns300 cho bệnh viện
 +  lắp Tổng đài panasonic kx-ns300 (6-80)lắp Tổng đài panasonic kx-ns300 cho tòa nhà
 +  lắp Tổng đài panasonic kx-ns300 (6-88 )lắp Tổng đài panasonic kx-ns300 cho nhà xưởng
 +  lắp Tổng đài panasonic kx-ns300 (6-96 )lắp Tổng đài panasonic kx-ns300 cho trường học
 +  lắp Tổng đài panasonic kx-ns300 (6-104 )lắp Tổng đài panasonic kx-ns300 cho siệu thị
 +  lắp Tổng đài panasonic kx-ns300 (16-112 )lắp Tổng đài panasonic kx-ns300 cho văn phòng chi nhánh
 +  lắp Tổng đài panasonic kx-ns300 (6-120)lắp Tổng đài panasonic kx-ns300 analog
 +  lắp Tổng đài panasonic kx-ns300 (6- 128)lắp Tổng đài panasonic kx-ns300 ip phone

Đối tác

EnglishVietnamese
Copyright 2018 © Lắp Tổng Đài | Thiết kế bởi Web Bách Thắng