Tổng đài nec sv9100 số máy lẻ nội bộ sử dụng lê đến 1296 máy lẻ nội bộ và khả năng kết nối mở rộng đến 400 đường bưu điện vào năng nâng cấp lên đến 512 UC ussers , 512 agents, kết nối Net-links đến 50 chi nhánh, 896 IP terminal. Tổng đài nec Sv9100 đã tích hợp sẳn lên đến 256 kênh voip chuẩn sip. Việc nối đến các nhà cung cấp dịch vụ thoại qua đường internet bằng trung kế SIP trunk giúp Tổng đài nec Univerge sv9100  để sử dụng linh hoạt các  ứng dụng mạng internet làm liên lạc tiên tiến , đang dạng miễn phí hiện nay. Tổng đài nec Univerge sv9100 cho phép nối mở rộng đến 50 chi nhánh để nối các chi nhánh ở xa thành một tổng đài thống nhất. ngoài ra Tổng đài nec Univerge sv9100 cũng có thể nối với rất nhiều chi nhánh nhỏ sử dụng , tổng đài nec sl1000 , tổng đài nec sl2000 , tổng đài Nec Sv8100, tổng đài nec SV8300 qua trung kế IP sip trunk chuẩn H323 hoặc SIP. Thiết bị Tổng đài nec sv9100 sử dụng phù hợp cho doanh nghiệp như

Đối tác

error: Content is protected !!
Copyright 2018 © Lắp Tổng Đài | Thiết kế bởi Web Bách Thắng