Hướng Dẫn Cài Đặt –Lập Trình Tổng Đài Panasonic

huong-dan-cai-dat-lap-trinh-tong-dai-panasonic

Hướng Dẫn Cài Đặt –Lập Trình Tổng Đài Panasonic

Hướng Dẫn Cài Đặt –Lập Trình Tổng Đài Panasonic .Là công ty phân phối các hệ thống tổng đài panasonic .tư vấn giải pháp kết nối tổng đài điện thoại panasonic  .lập trình panasonic kx-tda600 ; panasonic kx-ns300 , panasonic kx-ns1000 ; panasonic kx-tes824.tư vấn miễn phí cài đặt tổng đài nội bộ panasonic từ 4 số máy lẻ nội bộ đến 960 số máy lẻ nội bộ.

huong-dan-cai-dat-lap-trinh-tong-dai-panasonic
huong-dan-cai-dat-lap-trinh-tong-dai-panasonic

Hướng Dẫn Lập Trình Tổng Đài Panasonic Kx-Tes824

Đơn vị chúng tôi hướng dẫn miễn phí đến quý khách hàng và cá nhân ,công ty và thợ kỹ thuật Hướng Dẫn Cài Đặt –Lập Trình Tổng Đài Panasonic .với hệ thống tổng đài sử dụng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ khi lắp tổng đài panasonic kx-tes824 .

tư vấn lập trình hệ thống panasonic kx-tes824

 • Lập trình cơ bản panasonic kx-tes824 .
 • Lập trình Nhóm máy nhánh panasonic kx-tes824 .
 • Lập trình DISA panasonic kx-tes824 .
 • Lập trình Hạn chế cuộc gọi panasonic kx-tes824 .
 • Lập trình Mã cấm – Account code panasonic kx-tes824 .
 • Lập trình ARS panasonic kx-tes824 .
 • Lập trình Hiển thị số panasonic kx-tes824 .
 • Lập trình khác panasonic kx-tes824 .

kết nối Hướng Dẫn Cài Đặt –Lập Trình Tổng Đài Panasonic với phần mền lập trình tổng đài : bằng cáp USB

+ Hướng Dẫn Cài Đặt –Lập Trình Tổng Đài Panasonic ,hướng dẫn khai báo thời gian panasonic kx-tes824 : để khai báo lập trình thời gian thì cần các lệnh l ập trình như : “ Lệnh : 000 – Ngày giờ hiện hành ; Đổi password lập trình hệ thống – 002 ; Bàn giám sát DSS – 003 – 004 ; Chuyển thời gian hoạt động tổng đài (tự động hoặc thủ công)-006

+ lập trình  Định nghĩa thời gian làm việc panasonic kx-tes824 : 007

+ lập trình Khai báo máy Operator panasonic kx-tes824 :008

+ lập trình Thay đổi số máy nhánh panasonic kx-tes824 :009

+ lập trình Chọn máy đổ chuông panasonic kx-tes824 : 408 + 409 + 410

+ lập trình Đổ chuông trễ panasonic kx-tes824 : 411+412+413

+ lập trình Kết nối CO panasonic kx-tes824 : 400

+ lập trình Chế độ quay số CO panasonic kx-tes824:401

+ lập trình Chỉnh Flash Time panasonic kx-tes824: 418

+ lập trình Transfer to CO panasonic kx-tes824:606

+ lập trình Forward to CO panasonic kx-tes824:607

+ lập trình Nhóm trượt số panasonic kx-tes824: 100 + 101

+ lập trình Khai báo bản tin DISA cho các đường trung kế -khai báo lời chào panasonic kx-tes824: 414 + 415 + 416

Hướng Dẫn Lập Trình Tổng Đài Panasonic Kx-Ns300

đơn vị chúng tôi xin tư vấn miễn phí Hướng Dẫn Cài Đặt –Lập Trình Tổng Đài Panasonic .với thiết bị tổng đài panasonic kx-ns300 ; tổng đài ip panasonic kx-ns300.

 • Lập Trình Khai Báo Trung Kế, Pager, Moh – Panasonic Kx-Ns300
 • Lập Trình Thay Đổi Số Nội Bộ- Panasonic Kx-Ns300
 • Lập Trình Đổ Chuông Máy Nhánh, Nhóm, Trượt Số- Panasonic Kx-Ns300
 • Lập Trình Disa- Panasonic Kx-Ns300
 • Lập Trình Hạn Chế Đầu Số Gọi- Panasonic Kx-Ns300
 • Lập Trình Account Code (Mã Tài Khoản)- Panasonic Kx-Ns300
 • Lập Trình Giới Hạn Cuộc Gọi Trên Đường Trung Kế- Panasonic Kx-Ns300
 • Lập Trình Đổi Ngày Giờ Hệ Thống Panasonic Kx-Ns300
 • Lập Trình Khai Báo Trung Kế, Máy Nhánh Panasonic Kx-Ns300
 • Lập Trình Bàn Giám Sát Panasonic Kx-Ns300
 • Lập Trình Đổ Chuông Máy Nhánh, Nhóm, Disa Panasonic Kx-Ns300
 • Lập Trình Giới Hạn Cuộc Gọi Panasonic Kx-Ns300
 • Lập Trình Tự Động Định Tuyến – Ars Panasonic Kx-Ns300
 • Lập Trình Khác Panasonic Kx-Ns300

khai báo lập trình tổng đài panasonic hệ thống liên lạc panasonic kx-ns300

+Hướng Dẫn Cài Đặt –Lập Trình Tổng Đài Panasonic , Khởi động tổng đài Panasonic Kx-Ns300 với các thiết lập mặc định ban đầu Thao tác này cũng giống với thao tác trên KX-TDA/TDE/NCP. Tắt tổng đài Panasonic Kx-Ns300,Lắp các card cần thết vào khung chính ,Gạt thanh Panasonic Kx-Ns300 system mode sang “SYSTEM INITIALIZE” ,Bật Panasonic Kx-Ns300 và đợi 10s.    => Panasonic Kx-Ns300 Đèn LED Trạng Thái màu xanh nhấp nháy nhanh ,Gạt lại về “NORMAL”  => Đèn LED Trạng Thái màu xanh nhấp nháy chậm , Lập Trình Panasonic Kx-Ns300 Đợi 3 phút cho tới khi đèn LED ngừng nháy.

+ Lập Trình Panasonic Kx-Ns300 Đặt địa chỉ IP 192.168.0.X cho PC trong lần đầu kết nối. Subnet mask sẽ là 255.255.255.0  ,kết nối với IP 192.168.0.1 bằng Web Địa chỉ IP mặc định của Panasonic Kx-Ns300 là 192.168.0.1

+ Trong vòng 10 giây sau khi kết nối, giao diện đăng nhập được hiển thị Username Lập Trình Panasonic Kx-Ns300 là “INSTALLER” và password Lập Trình Panasonic Kx-Ns300  là “1234”

+ Lập Trình Panasonic Kx-Ns300  Chọn Time Zone +7 và thời gian hiện tại Click [Next] Lập Trình Panasonic Kx-Ns300  

+ Lập Trình Panasonic Kx-Ns300  Lựa chọn tham số thích hợp : 4 số máy lẻ hoặc 3 số máy lẻ

+ Hướng Dẫn Cài Đặt –Lập Trình Tổng Đài Panasonic Lập Trình Panasonic Kx-Ns300  Chọn số máy lễ tân “100 ; 101”

+ Lập Trình Panasonic Kx-Ns300  CO Dialling Mode: DTMF

+ Lập Trình Panasonic Kx-Ns300  Địa chỉ IP của KX-NS300 và DSP

+ Lập Trình Panasonic Kx-Ns300  Đổi ngày giờ hệ thống ; Chuyển chế độ làm việc ; Xác lập thời gian biểu :000 + 101 + 102

+ Lập Trình Panasonic Kx-Ns300  Kết nối trung kế ; Thay đổi số máy nhánh ; Xác lập Operator : 003 ;006, 400 ; 100 .

+ Lập Trình Panasonic Kx-Ns300  Kết nối DSS (Bàn giám sát) : 007 ; 601

+ Lập Trình Panasonic Kx-Ns300  Đổ chuông : Đưa các máy vào nhóm đổ chuông theo số nổi =620 ; Chọn chế độ đổ chuông cho nhóm =621 ; Xác định số nổi của nhóm = 622 ; Chọn đổ chuông theo thời gian trên mỗi trung kế =450

+ Lập Trình Panasonic Kx-Ns300  Nhóm trượt số (Hunting) ; Chọn kiểu Hunting = 680 ; Gán các máy nhánh vào nhóm =681 .

+ Lập Trình Panasonic Kx-Ns300  lời chào (DISA) ; Nhập số nổi của bản tin DISA cho mỗi trung kế=450 ; Chọn số nổi cho mỗi bản tin =730 ; Chọn lại thời gian trễ khi phát lời chào =209

+ Lập Trình Panasonic Kx-Ns300  Giới hạn đầu số gọi ; Tạo mức cấm bằng cách khai báo đầu số cấm cho mỗi mức = 301 ; Gán mức cấm cho mỗi COS theo thời gian (Ngày/Trưa/Đêm) =501 ; Đưa các máy nhánh vào COS cần giới hạn cuộc gọi = 602

+ Lập Trình Panasonic Kx-Ns300 Chuyển máy ra ngoài trung kế ; Cho phép chuyển máy ra trung kế cho mỗi COS =503 ; Đưa các máy nhánh vào COS đã được cho phép chuyển máy ra trung kế =602

+ Lập Trình Panasonic Kx-Ns300 : Giới hạn thời gian gọi ra , Kích hoạt giới hạn thời gian gọi cho mỗi COS = 502 ;  Khai báo thời gian cần giới hạn =472 ; Đưa các máy nhánh vào COS cần giới hạn thời gian gọi =602

+ Lập Trình Panasonic Kx-Ns300 Mã cấm (Account Code) ; Chọn kiểu sử dụng mã: (Optional: Chỉ dung mã đối với cuộc gọi bị cấm Forced: Bất kỳ cuộc gọi nào cũng cần mã) = 508 ; Khai báo mã cấm =120 ; Khai báo mã PIN =122

Liên Hệ Tư Vấn Cài Đặt Tổng Đài Nội Bộ Panasonic   

Hướng Dẫn Cài Đặt –Lập Trình Tổng Đài Panasonic .Công ty phân phối tổng đài analog , tổng đài ip phone , lắp thiết bị âm thanh , Lắp đặt thi công Âm Thanh Thông Báo Bosch , Toa ,honewell , RH-Audio .lắp đặt thiết bị âm thanh thông báo kết nối với hệ thống báo cháy , cài đặt âm thanh thông báo kết nối với tổng đài nội bộ .tư vấn và cung cấp thi công lắp thiết bị mạng , thiết bị báo cháy , hệ thống camera giám sát , lắp tổng đài , lắp thiết bị ghi âm , cung cấp hệ thống lan quang .lắp điện thoại nội bộ , lắp thiết bị hội nghị truyền hình .mọi thông tin chi tiết xin liên hệ .

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG HẢI DƯƠNG

          Mst :0801169209        Hotline: 1900636518

 • Lắp tổng đài văn phòng tại hài nội : Số 68 ,P.Trần Quốc Toản , Q Hoàn Kiếm , Tp Hà Nội
 • Lắp Tổng Đài Văn Phòng Tại Bắc Ninh:227 Đ. Hải Triều , P. Quán Toan , Q. Hồng Bàng , Tp Hải Phòng
 • Lắp Tổng Đài Văn Phòng Tại Đà Nẵng: K204/16 Đường Hải Phòng, Q.Thanh Khê ,Tp.Đà Nẵng
 • Lắp Tổng Đài Văn Phòng Tại Nhà Trang:51c  Trịnh Phong  , P. Tân Lập , Tp Nha Trang -Khánh Hòa  
 • Lắp Tổng Đài Văn Phòng Tại Sài Gòn: 30/44 Trường Sa, P17, Q Bình Thạnh,Tp.Hcm ( Gần Cầu Thị Nghè)
 • Lắp Tổng Đài Văn Phòng Tại hải dương : Số 9/14 – P.Tứ Thông – P.Tứ Minh – Tp Hải Dương
 • Lắp Tổng Đài Văn Phòng Tại Quảng Ninh :Số 679 . Đường Lê Thánh Tông – P. Bạch Đằng – Tp .Hạ Long – Tinh Quảng Ninh 
 • Lắp Tổng Đài Văn Phòng Tại bắc giang uy tín : Số Nhà 94 Đường Nguyễn Khuyến, Phường Xương Giang, Tp Bắc Giang 
 • Lắp Tổng Đài Văn Phòng Tại Bắc Ninh: 17 Nguyễn Hữu Nghiêm  – Phường Tiền An  – Tp Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh
 • Lắp Tổng Đài Văn Phòng Tại Cao Bằng :Lô 10 Khu Đô Thi Mơi Đề Thâm – Tp Cao Bằng

Đối tác

error: Content is protected !!
Copyright 2018 © Lắp Tổng Đài | Thiết kế bởi Web Bách Thắng