Thi công lắp mạng lan – wifi

dich-vu-lap-mang-lan-tai-ha-nam

Thi công lắp mạng lan – wifi

Thi công lắp mạng lan – wifi.dịch vụ thi công mạng lan – internet .tư vấn thiết bị mạng lan –wifi-wan-switch mạng tại công ty ,hộ gia đình ,doanh nghiệp . lắp mạng lan – wifi  đối với mỗi máy tính sẽ tham gia mạng LAN, bạn sẽ cần thẻ giao diện mạng (NIC) mà cáp mạng sẽ được gắn vào. Bạn cũng sẽ cần chỉ định một tên máy chủ và địa chỉ IP duy nhất cho mỗi máy tính trong mạng LAN đòi hỏi sự hiểu biết cơ bản về TCP / IP Giao thức điều khiển truyền / Giao thức Internet .đơn vị chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ về thi công lắp đặt mạng lan – wifi theo nhu cầu sử dụng tại doanh nghiệp

thi-cong-lap-mang-lan-wifi
Thi công lắp mạng lan – wifi

lắp mạng lan –wifi |Tiêu Chuẩn Quốc Gia lắp mạng viễn thông

là công ty đạt chuẩn dịch vụ Thi công lắp mạng lan – wifi theo tiêu chuẩn tại việt nam . đơn vị chúng tôi là công ty uy tín cung cấp thiết bị mạng lan – wifi cũng như dịch vụ lắp mạng lan –wifi  đáp ứng các tiêu chuẩn quốc giá như

 • TCVN 7189:2009 : Cung Cấp Thiết bị công nghệ thông tin – Đặc tính nhiễu tần số vô tuyến – Giới hạn và phương pháp đo
 • TCVN ISO/IEC 27001:2009 ISO/IEC 27001:2005 : Công nghệ thông tin – Hệ thống quản lý an toàn thông tin – Các yêu cầu
 • TCVN 8066:2009 : Công nghệ thông tin – Khuôn dạng chứng thư số
 • TCVN 8067:2009 : Công nghệ thông tin – Khuôn dạng danh sách chứng thư số bị thu hồi
 • TCVN 8076:2009 : Bộ thích ứng thuê bao đa phương tiện (MTA) – Yêu cầu kỹ thuật
 • TCVN 8077:2009 : Thiết bị thu phát trên đường dây thuê bao số không đối xứng (ADSL) 2 và 2+ – Yêu cầu kỹ thuật
 • TCVN 8078:2009 : Thiết bị cổng thoại IP dùng cho mạng điện thoại công cộng (IP Gateway) – Yêu cầu kỹ thuật
 • TCVN 8236:2009 : Mạng viễn thông – Thiết bị ghép kênh số 34 Mbit/s
 • TCVN 8237:2009 : Mạng viễn thông – Thiết bị ghép kênh số 140 Mbit/s
 • TCVN 8238:2009 : Mạng viễn thông – Cáp thông tin kim loại dùng trong mạng điện thoại nội hạt
 • TCVN 8239:2009 : Thiết bị đầu cuối viễn thông – Thiết bị Fax nhóm 3
 • TCVN 8240:2009 : Thiết bị đầu cuối viễn thông – Thiết bị đầu cuối tương tự sử dụng tổ hợp cầm tay nối với mạng điện thoại công cộng (PSTN) – Yêu cầu điện thanh
 • TCVN 8241-4-2:2009 : Tương thích điện từ (EMC) – Phần 4-2 : Phương pháp đo và thử – Miễn nhiễm đối với hiện tượng phóng tĩnh điện
 • TCVN 8241-4-3:2009 : Tương thích điện từ – Phần 4-3: Phương pháp đo và thử – Miễn nhiễm đối với nhiễu phát xạ tần số vô tuyến
 • TCVN 8241-4-5:2009 : Tương thích điện từ (EMC) – Phần 4-5 : Phương pháp đo và thử – Miễn nhiễm đối với xung
 • TCVN 8241-4-6:2009 : Tương thích điện từ (EMC) – Phần 4-6 : Phương pháp đo và thử – Miễn nhiễm đối với nhiễu dẫn tần số vô tuyến
 • TCVN 8241-4-8:2009 : Tương thích điện từ (EMC) – Phần 4-8 : Phương pháp đo và thử – Miễn nhiễm đối với từ trường tần số nguồn
 • TCVN 8241-4-11:2009 : Tương thích điện từ – Phần 4-11 : Phương pháp đo và thử – Miễn nhiễm đối với các hiện tượng sụt áp, gián đoạn ngắn và biến đổi điện áp
 • TCVN 8068:2009 : Dịch vụ điện thoại VoIP – Các yêu cầu
 • TCVN 8069:2009 : Dịch vụ điện thoại trên mạng vô tuyến nội thị công cộng PHS-Các yêu cầu
 • TCVN 8070:2009 : Thiết bị điện báo in trực tiếp băng hẹp thu thông tin khí tượng và hàng hải- Yêu cầu kỹ thuật
 • TCVN 8071: 2009: Công trình viễn thông – Quy tắc thực hành chống sét và tiếp đất
 • TCVN 8072:2009: Mạng viễn thông – Giao thức IPv4
 • TCVN 8073:2009: Mạng viễn thông – Đặc tính kỹ thuật của đồng hồ chuẩn sơ cấp
 • TCVN 8074:2009 : Dịch vụ fax trên mạng điện thoại công cộng – Các yêu cầu
 • TCVN 8075:2009 : Mạng viễn thông – Giao diện V5.2 (dựa trên 2048 kbit/s) giữa tổng đài nội hạt và mạng truy nhập
 • TCVN 8235:2009 : Tương thích điện từ (EMC) – Thiết bị mạng viễn thông – Yêu cầu về tương thích điện từ
 • TCVN 8665:2011 : Sợi quang dùng cho mạng viễn thông – Yêu cầu kỹ thuật chung
 • TCVN 8687:2011: Thiết bị nguồn -48 VDC dùng cho thiết bị viễn thông – Yêu cầu kỹ thuật
 • TCVN 8690 : 2011: Mạng viễn thông – Hệ thống báo hiệu số 7 – Yêu cầu kỹ thuật cơ bản phần ISUP
 • TCVN 8691:2011: Hệ thống thông tin cáp sợi quang PDH – Yêu cầu kỹ thuật
 • TCVN 8692:2011: Mạng viễn thông – Hệ thống báo hiệu R2 – Yêu cầu kỹ thuật cơ bản
 • TCVN 8795:2011: Thiết bị điện thoại thẻ – Yêu cầu kỹ thuật
 • TCVN 8699:2011: Mạng viễn thông – Ống nhựa dùng cho tuyến cáp ngầm – Yêu cầu kỹ thuật
 • TCVN 8700:2011: Cống, bể, hầm, hố, rãnh kỹ thuật và tủ đấu cáp viễn thông – Yêu cầu kỹ thuật
 • TCVN 8666-2011: Thiết bị SET-TOP BOX trong mạng truyền hình cáp kỹ thuật số – yêu cầu kỹ thuật
 • TCVN ISO/IEC 27002:2011: Công nghệ thông tin-Các kỹ thuật an toàn- Quy tắc thực hành Quản lý an toàn thông tin
 • TCVN 8688-2011: Dịch vụ truyền hình cáp số theo tiêu chuẩn DVB-C – Tín hiệu tại điểm kết nối thuê bao – Yêu cầu kỹ thuật
 • TCVN 8689 -2011: Dịch vụ IPTV trên mạng viễn thông công cộng cố định – Các yêu cầu
 • TCVN 8704:2011: Công nghệ thông tin-Chất lượng sản phẩm phần mềm-Phần 3: Các phép đáng giá chất lượng người sử dụng
 • TCVN 8705:2011: Công nghệ thông tin-Đánh giá sản phẩm phần mềm-Phần 1: Tổng quát
 • TCVN 8706:2011: Công nghệ thông tin-Đánh giá sản phẩm phần mềm-Phần 2: Quy trình dành cho bên đánh giá
 • TCVN 8707:2011: Công nghệ thông tin-Đánh giá sản phẩm phần mềm-Phần 3: Quy trình dành cho người phát triển
 • TCVN 8708:2011 : Công nghệ thông tin-Đánh giá sản phẩm phần mềm-Phần 4: Quy trình dành cho người mua sản phẩm
 • TCVN 8709-1:2011 ISO/IEC 15408-1:2009: Công nghệ thông tin- Các kỹ thuật an toàn- Các tiêu chí đánh giá an toàn CNTT- Phần 1: Giới thiệu và mô hình tổng quát
 • TCVN 8709-2:2011 ISO/IEC 15408-2:2008: Công nghệ thông tin- Các kỹ thuật an toàn- Các tiêu chí đánh giá an toàn CNTT- Phần 2: Các thành phần chức năng an toàn
 • TCVN 8709-3:2011 ISO/IEC 15408-3:2008: Công nghệ thông tin- Các kỹ thuật an toàn- Các tiêu chí đánh giá an toàn CNTT- Phần 3: Các thành phần đảm bảo an toàn
 • TCVN 9373: 2012: Thiết bị trong hệ thông phân phối cáp tín hiệu truyền hình- Yêu cầu về tương thích điện từ
 • TCVN 9374: 2012: Mạng Viễn Thông – Giới hạn rung pha và trôi pha trong mạng số phân theo phân cấp 2048 kbit/s
 • TCVN 9375: 2012: Mạng viễn thông- Giao diện nút mạng STM-n theo phân cấp số đồng bộ SDH- Đặc tính kỹ thuật
 • TCVN 9250:2012: Trung tâm dữ liệu – Yêu cầu về hạ tầng kỹ thuật viễn thông
 • TCVN 9247:2012: Sản phẩm và dịch vụ viễn thông hỗ trợ người khuyết tật và người cao tuổi – Các yêu cầu cơ bản
 • TCVN 9248:2012: Sản phẩm và dịch vụ viễn thông hỗ trợ người khuyết tật và người cao tuổi – Hướng dẫn thiết kế các dịch vụ tương tác sử dụng đầu vào là tín hiệu quay số đa tần (DTMF)
 • TCVN 9249:2012: Sản phẩm và dịch vụ viễn thông hỗ trợ người khuyết tật và người cao tuổi – Hướng dẫn thiết kế
 • TCVN 9802-1 : 2013: Giao thức internet phiên bản 6 (IPV6)- Phần 1: Quy định kỹ thuật
 • TCVN 9803 : 2013: Chất lượng truyền dẫn điện thoại- Gắn kết thiết bị trợ thính với máy điện thoại
 • TCVN 9804 : 2013: Chất lượng dịch vụ video thoại tốc độ thấp sử dụng cho trao đổi ngôn ngữ ký hiệu và đọc môi thời gian thực
 • ISO/IEC 27005:2011: Cáp sợi quang- Cáp quang treo kết hợp dây chống sét (OPGW) dọc theo đường dây điện lực- Yêu cầu kỹ thuật

Tiêu Chuẩn Quốc Gia thi công lắp mạng internet – lan –wifi.

 • TCVN 10296:2014: Thiết kế, lắp đặt hệ thống cáp thông tin trong các tòa nhà- Yêu cầu kỹ thuật
 • TCVN 10297:2014: Công nghệ thông tin-Các kỹ thuật an toàn-Quản lý rủi ro an toàn thông tin
 • TCVN 10298:2014: Cáp đồng trục trong mạng phân phối tín hiệu truyền hình cáp- Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
 • TCVN 10539:2014: Phiến đấu dây CAT5/CAT5E- Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
 • ISO/IEC 12207:2008: Tín hiệu truyền hình internet-Yêu cầu kỹ thuật
 • TCVN 10540:2014: Kỹ thuật hệ thống và phần mềm – Các quá trình vòng đời phần mềm
 • ISO/IEC 25051:2006: Kỹ thuật phần mềm – Yêu cầu và đánh giá chất lượng sản phẩm phần mềm – Yêu cầu chất lượng và hướng dẫn kiểm tra sản phẩm phần mềm sẵn sàng phổ biến và thương mại hóa(COTS)
 • TCVN 10541:2014: Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Quản lý an toàn thông tin – Đo lường
 • ISO/IEC 27003:2010: Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Hướng dẫn triển khai hệ thống quản lý an toàn thông tin
 • ISO/IEC 27033-3:2010: Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Quản lý an toàn trao đổi thông tin liên tổ chức, liên ngành
 • TCVN 9802-2:2015: Công nghệ thông tin – Kỹ thuật an toàn – An toàn mạng – Phần 3: Các kịch bản kết nối mạng tham chiếu – Nguy cơ, kỹ thuật thiết kế và các vấn đề kiểm soát
 • TCVN 9802-3:2015: Giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6) – Phần 2: Kiến trúc địa chỉ IPv6
 • TCVN 9802-4:2015: Giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6) – Phần 3: Giao thức phát hiện nút mạng lân cận
 • TCVN 10906-1:2015: Giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6) – Phần 4: Giao thức phát hiện MTU của tuyến
 • TCVN 10906-2:2015: Giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6) – Sự phù hợp của giao thức – Phần 1: Kiểm tra giao thức phát hiện nút mạng lân cận
 • TCVN 7909-4-2:2015; IEC 61000-4-2:2008: Giao thức Internet phiên bản 6 (IPv6) – Sự phù hợp của giao thức – Phần 2: Kiểm tra giao thức phát hiện MTU của tuyến.
 • TCVN 7909-4-3:2015: Tương thích điện từ (EMC) – Phần 4-2: Phương pháp đo và thử – Thử miễn nhiễm đối với hiện tượng phóng tĩnh điện
 • IEC 61000-4-3:2010 : Tương thích điện từ (EMC) – Phần 4-3: Phương pháp đo và thử – Thử miễn nhiễm đối với trường điện từ bức xạ tần số vô tuyến
 • TCVN 7909-4-6:2015: Tương thích điện từ (EMC) – Phần 4-6: Phương pháp đo và thử – Miễn nhiễm đối với nhiễu dẫn cảm ứng bởi trường tần số vô tuyến
 • IEC 61000-4-6:2008: Tương thích điện từ (EMC) – Phần 4-8: Phương pháp đo và thử – Thử miễn nhiễm đối với từ trường tần số công nghiệp
 • TCVN 7909-4-8:2015: Giao thức cấu hình động Internet phiên bản 6 (DHCPv6) – Phần 1: Đặc tả giao thức
 • IEC 61000-4-8:2009: Giao thức cấu hình động Internet phiên bản 6 (DHCPv6) – Phần 2: Dịch vụ DHCP không giữ trạng thái cho Ipv6
 • TCVN 11237-1:2015: Giao thức cấu hình động Internet phiên bản 6 (DHCPv6) – Phần 3: Các tùy chọn cấu hình DNS
 • TCVN 11237-2:2015 ; TCVN 11237-3:2015: Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – An toàn mạng – Phần 2: Hướng dẫn thiết kế và triển khai an toàn mạng
 • TCVN 9801-2:2015 : Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Hệ thống quản lý an toàn thông tin – Tổng quan và từ vựng
 • TCVN 11238:2015: Công nghệ thông tin – Các kỹ thuật an toàn – Quản lý sự cố an toàn thông tin
 • TCVN 11239:2015 : Tương thích điện từ (EMC) Phần 1-2: Quy định chung – Phương pháp luận để đạt được an toàn chức năng của thiết bị điện và điện tử liên quan đến hiện tượng điện từ
 • TCVN 11298-1:2016: Mạng viễn thông – Cáp quang bọc chặt dùng trong nhà – Yêu cầu kỹ thuật

Dịch vụ Thi công lắp mạng lan – wifi

Là đơn vị đạt chuẩn quốc giá cung cấp phân phối thi công Thi công lắp mạng lan – wifi  theo yêu cầu sử dụng tại doanh nghiệp .đơn vị chúng tôi cung cấp dịch vụ viễn thông và phân phối lắp thiết bị mạng lan – tổng đài điện thoại đáp ứng phù hợp theo yêu cầu .

 • Thi công lắp tổng đài

+ lắp tổng đài panasonic

+ lắp tổng đài ip panasonic

+ lắp tổng đài nec

+ lắp tổng đài ip nec

+ lắp tổng đài unify

+ lắp tổng đài ip 3cx

+ lắp tổng đài yeastar

+ lắp tổng đài grandstream

+ lắp thiết bị mạng cisco

+ lắp thiết bị mạng plannet

+ lắp thiết bị mạng juniper

+ lắp thiết bị mạng tp-link

+ lắp thiết bị wifi cisco

+ lắp thiết bị wifi unify

+ lắp thiết bị wifi engenius

 • Thi công lắp Thiết bị báo cháy

+ lắp thiết bị báo cháy hokichi

+ lắp thiết bị báo cháy horinglih

+ lắp thiết bị báo cháy chungmei

+ lắp thiết bị âm thanh toa

+ lắp thiết bị âm thanh bosch

+ lắp thiết bị âm thanh ibm

 • Thi công lắp Thiết bị máy chiếu

+ lắp máy chiếu nec

+ lắp máy chiếu panasonic

+ lắp máy chiếu sony

+ lắp máy chiếu benq

+ lắp thiết bị họp hội nghị trực tuyến polycom

+ lắp thiết bị họp hội nghị trực tuyến cisco

+ lắp thiết bị họp hội nghị trực tuyến aver

+ lắp thiết bị họp hội nghị trực tuyến 3cx

+ lắp thiết bị họp hội nghị trực tuyến panasonic

 • Thi công lắp Thiết bị bộ đàm

+ lắp bộ đàm kenwood

+ lắp bộ đàm motorola

+ lắp bộ đàm icom

 • Thi công lắp Thiết bị ghi tổng đài điện thoại

+ lắp thiết bị ghi âm tansonic

+ lắp thiết bị ghi âm voice soft

+ lắp thiết bị ghi âm artech

+ lắp thiết bị ghi âm zibosoft

 • Thi công lắp Thiết bị camera giám sát

+ lắp camera giám sát sony

+ lắp camera giám sát hikvision

+ lắp camera giám sát dahua

+ lắp camera giám sát samsung

+ lắp camera giám sát cnb

+ lắp camera giám sát panasonic

Liên hệ Thi công lắp mạng lan – wifi

Để đáp ứng cho nhu cầu về sử dụng  Thi công lắp mạng lan – wifi công ty cung cấp dịch vụ lắp tổng đài, tư vấn lắp tổng đài điện thoại, lắp tổng đài cho doanh nghiệp, lắp tổng đài cho khách sạn  , lắp tổng đài cho nhà nghỉ, lắp tổng đài  cho văn phòng, lắp tổng đài cho tòa nhà.cũng như lắp tổng đài panasonic , lắp tổng đài nec, lắp tổng đài unify, lắp tổng đài ip 3cx, lắp tổng đài yeastar…để được tư vấn liên hệ với chúng tôi qua hệ thông văn phòng công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG HẢI DƯƠNG

Mst :0801169209        hotline: 1900636518

+ Lắp Tổng Đài Văn Phòng Tại Hà Nội : Số 68 ,P.Trần Quốc Toản , Q Hoàn Kiếm , Tp Hà Nội

+ Lắp Tổng Đài Văn Phòng Tại Hải Phòng :227 Đ. Hải Triều , P. Quán Toan , Q. Hồng Bàng , Tp Hải Phòng

+ Lắp Tổng Đài Văn Phòng Tại Đà Nẵng: K204/16 Đường Hải Phòng, Q.Thanh Khê ,Tp.Đà Nẵng

+ lắp tổng đài văn phòng tại nhà trang:51c  Trịnh Phong  , P. Tân Lập , Tp Nha Trang -Khánh Hòa

+ Lắp Tổng Đài Văn Phòng Tại Sài Gòn: 30/44 Trường Sa, P17, Q Bình Thạnh,Tp.Hcm ( Gần Cầu Thị Nghè)

+ Lắp Tổng Đài Văn Phòng  Tại Hải Dương: Số 9/14 – P.Tứ Thông – P.Tứ Minh – Tp Hải Dương

+ Lắp Tổng Đài Văn Phòng Tại Quảng Ninh :Số 679 . Đường Lê Thánh Tông – P. Bạch Đằng – Tp .Hạ Long – Tinh Quảng Ninh

+ Lắp Tổng Đài Văn Phòng Tại Bắc Giang : Số Nhà 94 Đường Nguyễn Khuyến, Phường Xương Giang, Tp Bắc Giang

+ Lắp Tổng Đài Văn Phòng Tại Bắc Ninh : 17 Nguyễn Hữu Nghiêm  – Phường Tiền An  – Tp Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh

+ Lắp Tổng Đài Văn Phòng Tại Cao Bằng :Lô 10 Khu Đô Thi Mơi Đề Thâm – Tp Cao Bằng

Đối tác

error: Content is protected !!
Copyright 2018 © Lắp Tổng Đài | Thiết kế bởi Web Bách Thắng