Thi Công Lắp Điện Nhẹ Cho Nhà Xưởng

lap-tong-dai-ip-phone-cho-nha-xuong

Thi Công Lắp Điện Nhẹ Cho Nhà Xưởng

Dịch vụ Thi Công Lắp Điện Nhẹ Cho Nhà Xưởng.tư vấn lắp tổng đài ,hệ thống mạng lan-wifi,báo cháy ,thiết âm thanh bosch;toa, lắp camera tại nhà xưởng.công ty chúng tôi cung cấp thiết bị điện nhẹ tại nhà xưởng.đơn vị lắp điện nhẹ cho nhà xưởng uy tín ,thi công các hệ thống thiết bị công nghệ thông tin ,cũng như hệ thống thiết bị điện nhẹ nhằm đáp ứng sử dụng cho doanh nghiệp tại nhà xưởng.

Thi Cong Lap Dien Nhe Cho Nha Xuong

Tiêu Chuẩn Thi Công Điện Nhẹ Tại Nhà Xưởng

Đơn vị lắp điện nhẹ tại nhà xưởng uy tín với tiêu chuẩn về Thi Công Lắp Điện Nhẹ Cho Nhà Xưởng theo tiêu chuẩn quốc tế và là doanh nghiệp ứng dụng các hệ thống tiên tiến nhất hiện nay để đáp ứng hoàn thành công việc mà được đối tác và doanh nghiệp tín tưởng .công ty chúng tôi lắp điện nhẹ theo các tiêu chuẩn tại việt nam về thi công lắp đặt thiết bị điện nhẹ

tiêu chuẩn tại việt nam thi công thiết bị điện nhẹ 

 • Luật phòng cháy chữa cháy đã được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2001.
 • QCVN 06:2010/BXD Quy chuẩn quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình.
 • QCVN 08:2009/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình ngầm đô thị – Phần 2: Gara ôtô.
 • QCVN QTĐ-08:2010/BCT Quy chuẩn kỹ thuật điện hạ áp.
 • Quy phạm trang bị điện 2006.
 • Quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình, ban hành kèm theo Quyết định số 47/1999/QĐ-BXD, ngày 21 tháng 12 năm 1999.
 • QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.

+ tiêu chuẩn thiết vị chiếu sáng tại nhà xưởng 

 • TCVN 7114-1:2008 Ecgônômi – Chiếu sáng nơi làm việc – Phần 1: Trong nhà.
 • TCVN 7114-3:2008 Ecgônômi – Chiếu sáng nơi làm việc – Phần 3: Yêu cầu chiếu sáng an toàn và bảo vệ tại những nơi làm việc ngoài nhà.
 • TCVN 9207:2012 Đặt đường dẫn điện trong nhà và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế.
 • TCXD 9206:2012 Đặt thiết bị trong nhà ở và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế.
 • TCVN 7447:2010 Hệ thống lắp điện hạ áp.

+ tiêu chuẩn thông tin tại nhà xưởng 

 • TCVN 9385:2012 Chống sét cho các công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống.
 • TCVN 10251:2013 Thiết kế, lắp đặt hệ thống cáp thông tin trong các tòa nhà- Yêu cầu kỹ thuật.
 • TCVN 9373:2012 Thiết bị trong hệ thông phân phối cáp tín hiệu truyền hình- Yêu cầu về tương thích điện từ.
 • TCVN 10296:2014 Cáp đồng trục trong mạng phân phối tín hiệu truyền hình cáp- Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.
 • TCVN 8238:2009 Mạng viễn thông – Cáp thông tin kim loại dùng trong mạng điện thoại nội hạt.
 • TCVN 8698:2011 Mạng viễn thông – Cáp sợi đồng thông tin CAT.5, CAT.5E –Yêu cầu kỹ thuật.
 • TCVN 8697:2011 Mạng viễn thông – Cáp sợi đồng vào nhà thuê bao –Yêu cầu kỹ thuật.
 • TCVN 8696:2011 Mạng viễn thông – Cáp sợi quang vào nhà thuê bao –Yêu cầu kỹ thuật.
 • TCVN 8665:2011 Sợi quang dùng cho mạng viễn thông – Yêu cầu kỹ thuật chung.
 • TCVN 8700:2011 Cống, bể, hầm, hố, rãnh kỹ thuật và tủ đấu cáp viễn thông – Yêu cầu kỹ thuật.
 • TCVN 8699:2011 Mạng viễn thông – Ống nhựa dùng cho tuyến cáp ngầm – Yêu cầu kỹ thuật.
 • TCVN 8235:2009 Tương thích điện từ (EMC) – Thiết bị mạng viễn thông – Yêu cầu về tương thích điện từ.
 • TCVN 8071:2009 Công trình viễn thông – Quy tắc thực hành chống sét và tiếp đất.
 • TCVN 7189:2009 Thiết bị công nghệ thông tin – Đặc tính nhiễu tần số vô tuyến – Giới hạn và phương pháp đo.
 • TCVN 5687:2010 Thông gió -Điều hòa không khí– Tiêu chuẩn thiết kế.
 • TCVN 7830:2012 Máy điều hòa không khí không ống gió. Hiệu suất năng lượng.
 • TCXD 232:1999 Hệ thống thông gió, điều hòa không khí và cấp lạnh – Chế tạo, lắp đặt và nghiệm thu.
 • TCVN 4605:1988 Kỹ thuật nhiệt. Kết cấu ngăn che – Tiêu chuẩn thiết kế.
 • Tham khảo các tiêu chuẩn nước ngoài như: ASHRAE, JIS, ARI, BS, AS/NZS…

+ tiêu chuẩn về cấp thoát cho nhà xưởng

 • TCVN 4037:2012 Cấp nước – Thuật ngữ và định nghĩa.
 • TCVN 4038:2012 Thoát nước – Thuật ngữ và định nghĩa.
 • TCVN 4513:1988 Cấp nước bên trong– Tiêu chuẩn thiết kế.
 • TCXDVN 33:2006 Cấp nước – Mạng lưới bên ngoài và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế.
 • TCVN 4474:1987 Thoát nước bên trong– Tiêu chuẩn thiết kế.
 • TCVN 7957:2008 Thoát nước – Mạng lưới bên ngoài và công trình -Tiêu chuẩn thiết kế.
 • TCVN 3256:1989 An toàn cháy- Yêu cầu chung.
 • TCVN 3255:1986 An toàn nổ – Yêu cầu chung.

+ tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy cho nhà xưởng

 • TCVN 4878:2009 Phòng cháy chữa cháy – Phân loại cháy.
 • TCVN 2622:1995 Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình– Yêu cầu thiết kế.
 • TCVN 6160:1996 Phòng cháy, chữa cháy – Nhà cao tầng – Yêu cầu thiết kế.
 • TCVN 6161:1996 Phòng cháy chữa cháy chợ và trung tâm thương mại– Yêu cầu thiết kế.
 • TCVN 5760:1993 Hệ thống chữa cháy – Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và sử dụng.
 • TCVN 5738:2001 Hệ thống báo cháy tự động– Yêu cầu kỹ thuật.
 • TCVN 7336:2003 Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống tự động Sprinkler – Yêu cầu thiết kế và lắp đặt.
 • TCVN 3890:2009 Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng.

Dịch Vụ Thi Công Hệ Thống Điện Nhẹ Tại Nhà Xưởng

Dịch vụ cung cấp thiết bị và lắp đặt hoàn thiện hệ thống theo yêu cầu tại doanh cho nhà xưởng .là đơn vị cung cấp thiết bị điện nhẹ tại nhà xưởng . Thi Công Lắp Điện Nhẹ Cho Nhà Xưởng đáp ứng về nhiều lựa trọn phù hợp với nhu cầu sử dụng như

Vật Tư Tổng Đài Nội Bộ Tại Nhà Xưởng – Miễn Phí Setting

Nhà cung cấp Vật Tư Công Trình Điện Nhẹ , Thi Công Lắp Điện Nhẹ Cho Nhà Xưởng miễn phí lập trình , cài đặt tổng đài điện thoại nội bộ tận nơi các nhà thầu lắp tổng đài nội bộ , lắp tổng đài từ 08 máy lẻ đến 2000 máy lẻ nội bộ ,với các tổng đài điện thoại như .

+ lắp Tổng Đài Nội Bộ Panasonic  

+ lắp Điện Thoại Panasonic 

+ Lắp Tổng Đài Nội Bộ Panasonic  Kx-Tes824

+ Lắp Tổng Đài Nội Bộ Panasonic Kx-Hts824

+ Lắp Tổng Đài Nội Bộ Panasonic  Kx-Tda100

+ Lắp Tổng Đài Nội Bộ Panasonic  Kx-Tda100d

+ Lắp Tổng Đài Nội Bộ Panasonic  Kx-Ns300

+ Lắp Tổng Đài Nội Bộ Panasonic  Kx-Tda600

+ Lắp Tổng Đài Nội Bộ Panasonic  Kx-Tde600

+ Lắp Tổng Đài Nội Bộ Panasonic  Kx-Ns1000

+ Lắp Tổng Đài Nội Bộ Panasonic  Kxts500

+ Lắp Tổng Đài Nội Bộ Panasonic  Kxts880

+ Lắp Tổng Đài Nội Bộ Panasonic  Hdv100

+ Lắp Tổng Đài Nội Bộ Panasonic  Hdv300

Cung Cấp Tổng Đài Nội Bộ Nec Tại Nhà Xưởng

+ Lắp Tổng Đài Nội Bộ Nec Sl1000

+ Lắp Tổng Đài Nội Bộ Nec Sl2100

+ Lắp Tổng Đài Nội Bộ Nec Sv8100

+ Lắp Tổng Đài Nội Bộ Nec Sv8300

+ Lắp Tổng Đài Nội Bộ Nec Sv8500

+ Lắp Tổng Đài Nội Bộ Nec Sv9100

+ Lắp Tổng Đài Nội Bộ Nec Sv9300

+ Lắp Tổng Đài Nội Bộ Nec Sv9500

Cung Cấp Tổng Đài Nội Bộ Unify Tại Nhà Xưởng

+ Lắp Tổng Đài Nội Bộ Unify Siemens Hipath 3800

+ Lắp Tổng Đài Nội Bộ Unify Siemens Hipath 4000

+ Lắp Tổng Đài Nội Bộ Openscape Business Unify X3

+ Lắp Tổng Đài Nội Bộ  Openscape Business Unify X5r

+ Lắp Tổng Đài Nội Bộ  Openscape Business Unify X5

+ Lắp Tổng Đài Nội Bộ  Openscape Business Unify X8

+ Lắp Tổng Đài Nội Bộ  Openscape Business Unify Os4000

Cung Cấp Tổng Đài Nội Bộ Grandstream Tại Nhà Xưởng

+ Lắp Tổng Đài Ip Grandstream UCM 6202

+ Lắp Tổng Đài Ip Grandstream UCM 6204

+ Lắp Tổng Đài Ip Grandstream UCM 6208

+ Lắp Tổng Đài Ip Grandstream UCM 6302

+ Lắp Tổng Đài Ip Grandstream UCM 6304

+ Lắp Tổng Đài Ip Grandstream UCM 6308

Cung Cấp Tổng Đài Nội Bộ YEASTAR Tại Nhà Xưởng

+ Lắp Tổng Đài Ip Yeastar S20

+ Lắp Tổng Đài Ip Yeastar S50

+ Lắp Tổng Đài Ip Yeastar S100

+ Lắp Tổng Đài Ip Yeastar S300

+ Lắp Tổng Đài Ip Yeastar P550

+ Lắp Tổng Đài Ip Yeastar P560

+ Lắp Tổng Đài Ip Yeastar P570

+ Lắp Tổng Đài Ip Phone Sangoma

+ Lắp Tổng Đài Ip Phone Alcatel Lucent

+ Lắp Tổng Đài Ip Phone Avaya

+ Lắp Tổng Đài Ip Phone Lg

+ Lắp Tổng Đài Ip Phone Asterisk

+ Lắp Tổng Đài Ip Phone Samsung

Vật Tư Thiết Bị Mạng Lan Tại Nhà Xưởng – Hỗ Trợ Miễn Phí Cài Đặt

Thiết bị mạng lan ,thiết bị wifi , thiết bị Firewall , thiết bị Router ,thiết bị server , thiết bị máy tính …công ty tư vấn Thi Công Lắp Điện Nhẹ Cho Nhà Xưởng miễn phí cài đặt hỗ trợ nhà thầu khi mua thiết bị mạng lan .hỗ trợ dự án điện nhẹ giấy tờ CO, CQ .vận chuyển miễn phí đến tận công trình thi công điện nhẹ với thiết bị vật tư mạng như .

+ Tư Vấn Thiết Bị Mạng Lan Nội Bộ

+ Báo Giá Thiết Bị Mạng Lan Nội Bộ

+ Thiết Kế Bản Vẽ Mạng

+ Thiết Kế Sơ Đồ Đi Dây Mạng

+ Thi Công Lắp Mạng Lan Nội Bộ

+ Thi Công Trunking ,Thang Máng Cáp

+ Lắp Thiết Bị Firewall : Thiết Bị Quản Lý Mạng Bảo Mật Tường Lửa

+ Lắp Thiết Bị Router : Thiết Bị Mạng Quản Lý Đường Internet Vào

+ Lắp Thiết Bị Switch Mạng : Thiết Bị Chia Mạng Sử Dụng Cho Nhiều Máy Tính

+ Lắp Thiết Bị Wifi : Bộ Thu Phát Sóng Wifi Không Dây

+ Lắp Vật Tư Kết Nối Mạng Odf Quang : Thiết Bị Kết Nối Lan Quang

+ Lắp Vật Tư Kết Nối Mạng Cáp Quang : Cáp Quang

+  Lắp Vật Tư Kết Nối Mạng Patch Panel : Thiết Bị Kết Nối Dây Mạng Lan Cat5 & Cat6

+ Lắp Vật Tư Kết Nối Mạng Wallplaster – Nhân Hạt Modul Rj45 : Thiết Bị Jắc Kết Nối Ổ Mạng Với Máy Tính.

+ Lắp Thiết Bị Mạng H3c

+ Lắp Thiết Bị Mạng Extreme Networks  

+ Lắp Thiết Bị Mạng Mikrotik

+ Lắp Thiết Bị Mạng Cisco

+ Lắp Thiết Bị Mạng Juniper

+ Lắp Thiết Bị Mạng Allied Telesis

+ Lắp Thiết Bị Mạng Aruba

+ Lắp Thiết Bị Mạng D-Link

+ Lắp Thiết Bị Mạng Unifi

Lắp Thiết Bị Mạng Ligowave

+ Lắp Thiết Bị Mạng Huawei

+ Lắp Thiết Bị Mạng Ruijie

+ Lắp Thiết Bị Mạng Acorid

+ Lắp Thiết Bị Mạng Trendnet

+ Lắp Thiết Bị Mạng HASIVO

+ Lắp Thiết Bị Mạng Hikvision

+ Lắp Thiết Bị Mạng Dahua

Lắp Camera Giám Sát Tại Nhà Xưởng

Canera quan sát là thiết bị quản lý , giám sát bằng hình ảnh .đơn vị tư vấn cung cấp thiết bị camera giám sát đáp ứng yêu cầu kỹ thuật tại dự án điện nhẹ với các thiết bị như .

+ Lắp Camera Giám Sát Honeywell

+ Lắp Camera Giám Sát Hikvisio

+ Lắp Camera Giám Sát Dahua

+ Lắp Camera Giám Sát Panasonic

+ Lắp Camera Giám Sát Huviron

+ Lắp Camera Giám Sát Unv

+ Lắp Camera Giám Sát Hanwha Techwin Wisenet

+ Lắp Camera Giám Sát Cnb

+ Lắp Camera Giám Sát Axis

+ Lắp  Camera Giám Sát Bosch

+ Lắp Camera Giám Sát Cho Rersort

+ Lắp Camera Giám Sát Cho Ngân Hàng

+ Lắp Camera Giám Sát Cho Bệnh Viện

+ Lắp Camera Giám Sát Cho Tòa Nhà

+ Lắp Camera Giám Sát Cho Văn Phòng

+ Lắp Camera Giám Sát Cho Nhà Xưởng

+ Lắp Camera Giám Sát Cho Bệnh Viện

+ Lắp Camera Giám Sát Cho Khách Sạn

+ Lắp Camera Giám Sát Cho Trường Học

+ Lắp Camera Giám Sát Cho Siêu Thị

+ Lắp Camera Giám Sát Cho Nhà Nghỉ

+ Lắp Camera Giám Sát Cho Văn Phòng Đại Diện

Tư Vấn Thiết Bị Báo Cháy Tại Nhà Xưởng

+   Cung Cấp Thiết Bi Báo Cháy Horinglih Tại Hải Dương

+ Cung Cấp Thiết Bi Báo Cháy Notifier

 Cung Cấp Thiết Bi Báo Cháy Hochiki 

+ Cung Cấp Thiết Bi Báo Cháy Chungmei

+ Lắp Báo Cháy Cho Rersort

+ Lắp Báo Cháy Cho Ngân Hàng

+ Lắp Báo Cháy Cho Bệnh Viện

+ Lắp Báo Cháy Cho Tòa Nhà

+ Lắp Báo Cháy Cho Văn Phòng

+ Lắp Báo Cháy Cho Nhà Xưởng

+ Lắp Báo Cháy Cho Bệnh Viện

+ Lắp Báo Cháy Cho Khách Sạn

+ Lắp Báo Cháy Cho Trường Học

+ Lắp Báo Cháy Cho Siêu Thị

+ Lắp Báo Cháy Cho Nhà Nghỉ

+ Lắp Báo Cháy Cho Văn Phòng Đại Diện

Cung Cấp Thiết Bị Âm Thanh Thông BáoTại Nhà Xưởng

+ Lắp Âm Thanh Hội Nghị Tạ

+ Lắp Âm Thanh Hội Thảo

+ Lắp Âm Thanh Thông Báo

+ Tư Vấn Lắp  Âm Thanh Thông Báo Toa

+ Tư Vấn Lắp Âm Thanh Thông Báo Bosch

+ Tư Vấn Lắp Âm Thanh Thông Báo Honeywell

+ Tư Vấn Lắp Âm Thanh Thông Báo Obt

+ Tư Vấn Lắp Âm Thanh Thông Báo Televic

+ Tư Vấn Lắp Âm Thanh Thông Báo Jds

+ Tư Vấn Lắp Âm Thanh Thông Báo Itc

+ Tư Vấn Lắp Âm Thanh Thông Báo Jts

+ Tư Vấn Lắp Âm Thanh Thông Báo Rh Audio

+ Lắp Âm Thanh Thông Báo Cho Rersort

+ Lắp Âm Thanh Thông Báo Cho Ngân Hàng

+ Lắp Âm Thanh Thông Báo Cho Bệnh Viện

+ Lắp Âm Thanh Thông Báo Cho Tòa Nhà

+ Lắp Âm Thanh Thông Báo Cho Văn Phòng

+ Lắp Âm Thanh Thông Báo Cho Nhà Xưởng

+ Lắp Âm Thanh Thông Báo Cho Bệnh Viện

+ Lắp Âm Thanh Thông Báo Cho Khách Sạn

+ Lắp Âm Thanh Thông Báo Cho Trường Học

+ Lắp Âm Thanh Thông Báo Cho Siêu Thị

+ Lắp Âm Thanh Thông Báo Cho Nhà Nghỉ

+ Lắp Âm Thanh Thông Báo Cho Văn Phòng Đại Diện

Lắp Đặt ,Sửa Chữa ,Bảo Trì Thi Công Điện Nhẹ – Tư Vấn Thiết Kế Điện Nhẹ – M&E

Lắp Điện Nhẹ Tại Hài Nội: Số 68 ,P.Trần Quốc Toản , Q Hoàn Kiếm , Tp Hà Nội

+ Lắp Điện Nhẹ Tại Hải Phòng .:227 Đ. Hải Triều , P. Quán Toan , Q. Hồng Bàng , Tp Hải Phòng

+ Lắp Điện Nhẹ Tại Đà Nẵng: K204/16 Đường Hải Phòng, Q.Thanh Khê ,Tp.Đà Nẵng

+ Lắp Điện Nhẹ Tại Nhà Trang:51c  Trịnh Phong  , P. Tân Lập , Tp Nha Trang -Khánh Hòa  

+ Lắp Điện Nhẹ Tại Sài Gòn: 30/44 Trường Sa, P17, Q Bình Thạnh,Tp.Hcm ( Gần Cầu Thị Nghè)

+ Lắp Điện Nhẹ Tại Hải Dương : Số 9/14 – P.Tứ Thông – P.Tứ Minh – Tp Hải Dương

Lắp Điện Nhẹ Tại Quảng Ninh :Số 679 . Đường Lê Thánh Tông – P. Bạch Đằng – Tp .Hạ Long – Tinh Quảng Ninh 

Lắp Điện Nhẹ Tại Bắc Giang Uy Tín : Số Nhà 94 Đường Nguyễn Khuyến, Phường Xương Giang, Tp Bắc Giang 

+ Lắp Điện Nhẹ Tại Bắc Ninh: 17 Nguyễn Hữu Nghiêm  – Phường Tiền An  – Tp Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh

+ Lắp Điện Nhẹ Tại Cao Bằng :Lô 10 Khu Đô Thi Mơi Đề Thâm – Tp Cao Bằng

Lắp Điện Nhẹ Tại Vĩnh Phúc : Số Nhà 511, Đường Hùng Vương, Phường Đồng Tâm, Thành Phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Đối tác

error: Content is protected !!
Copyright 2018 © Lắp Tổng Đài | Thiết kế bởi Web Bách Thắng