Thi Công Lắp Điện Nhẹ Cho Nhà Xưởng

lap-tong-dai-ip-phone-cho-nha-xuong

Thi Công Lắp Điện Nhẹ Cho Nhà Xưởng

Dịch vụ Thi Công Lắp Điện Nhẹ Cho Nhà Xưởng.tư vấn lắp tổng đài ,hệ thống mạng lan-wifi,báo cháy ,thiết âm thanh bosch;toa, lắp camera tại nhà xưởng.công ty chúng tôi cung cấp thiết bị điện nhẹ tại nhà xưởng.đơn vị lắp điện nhẹ cho nhà xưởng uy tín ,thi công các hệ thống thiết bị công nghệ thông tin ,cũng như hệ thống thiết bị điện nhẹ nhằm đáp ứng sử dụng cho doanh nghiệp tại nhà xưởng.

Thi Cong Lap Dien Nhe Cho Nha Xuong

Tiêu Chuẩn Thi Công Điện Nhẹ Tại Nhà Xưởng

Đơn vị lắp điện nhẹ tại nhà xưởng uy tín với tiêu chuẩn về Thi Công Lắp Điện Nhẹ Cho Nhà Xưởng theo tiêu chuẩn quốc tế và là doanh nghiệp ứng dụng các hệ thống tiên tiến nhất hiện nay để đáp ứng hoàn thành công việc mà được đối tác và doanh nghiệp tín tưởng .công ty chúng tôi lắp điện nhẹ theo các tiêu chuẩn tại việt nam về thi công lắp đặt thiết bị điện nhẹ

tiêu chuẩn tại việt nam thi công thiết bị điện nhẹ 

 • Luật phòng cháy chữa cháy đã được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá X, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2001.
 • QCVN 06:2010/BXD Quy chuẩn quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình.
 • QCVN 08:2009/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về công trình ngầm đô thị – Phần 2: Gara ôtô.
 • QCVN QTĐ-08:2010/BCT Quy chuẩn kỹ thuật điện hạ áp.
 • Quy phạm trang bị điện 2006.
 • Quy chuẩn hệ thống cấp thoát nước trong nhà và công trình, ban hành kèm theo Quyết định số 47/1999/QĐ-BXD, ngày 21 tháng 12 năm 1999.
 • QCVN 14:2008/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt.

+ tiêu chuẩn thiết vị chiếu sáng tại nhà xưởng 

 • TCVN 7114-1:2008 Ecgônômi – Chiếu sáng nơi làm việc – Phần 1: Trong nhà.
 • TCVN 7114-3:2008 Ecgônômi – Chiếu sáng nơi làm việc – Phần 3: Yêu cầu chiếu sáng an toàn và bảo vệ tại những nơi làm việc ngoài nhà.
 • TCVN 9207:2012 Đặt đường dẫn điện trong nhà và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế.
 • TCXD 9206:2012 Đặt thiết bị trong nhà ở và công trình công cộng – Tiêu chuẩn thiết kế.
 • TCVN 7447:2010 Hệ thống lắp điện hạ áp.

+ tiêu chuẩn thông tin tại nhà xưởng 

 • TCVN 9385:2012 Chống sét cho các công trình xây dựng – Hướng dẫn thiết kế, kiểm tra và bảo trì hệ thống.
 • TCVN 10251:2013 Thiết kế, lắp đặt hệ thống cáp thông tin trong các tòa nhà- Yêu cầu kỹ thuật.
 • TCVN 9373:2012 Thiết bị trong hệ thông phân phối cáp tín hiệu truyền hình- Yêu cầu về tương thích điện từ.
 • TCVN 10296:2014 Cáp đồng trục trong mạng phân phối tín hiệu truyền hình cáp- Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.
 • TCVN 8238:2009 Mạng viễn thông – Cáp thông tin kim loại dùng trong mạng điện thoại nội hạt.
 • TCVN 8698:2011 Mạng viễn thông – Cáp sợi đồng thông tin CAT.5, CAT.5E –Yêu cầu kỹ thuật.
 • TCVN 8697:2011 Mạng viễn thông – Cáp sợi đồng vào nhà thuê bao –Yêu cầu kỹ thuật.
 • TCVN 8696:2011 Mạng viễn thông – Cáp sợi quang vào nhà thuê bao –Yêu cầu kỹ thuật.
 • TCVN 8665:2011 Sợi quang dùng cho mạng viễn thông – Yêu cầu kỹ thuật chung.
 • TCVN 8700:2011 Cống, bể, hầm, hố, rãnh kỹ thuật và tủ đấu cáp viễn thông – Yêu cầu kỹ thuật.
 • TCVN 8699:2011 Mạng viễn thông – Ống nhựa dùng cho tuyến cáp ngầm – Yêu cầu kỹ thuật.
 • TCVN 8235:2009 Tương thích điện từ (EMC) – Thiết bị mạng viễn thông – Yêu cầu về tương thích điện từ.
 • TCVN 8071:2009 Công trình viễn thông – Quy tắc thực hành chống sét và tiếp đất.
 • TCVN 7189:2009 Thiết bị công nghệ thông tin – Đặc tính nhiễu tần số vô tuyến – Giới hạn và phương pháp đo.
 • TCVN 5687:2010 Thông gió -Điều hòa không khí– Tiêu chuẩn thiết kế.
 • TCVN 7830:2012 Máy điều hòa không khí không ống gió. Hiệu suất năng lượng.
 • TCXD 232:1999 Hệ thống thông gió, điều hòa không khí và cấp lạnh – Chế tạo, lắp đặt và nghiệm thu.
 • TCVN 4605:1988 Kỹ thuật nhiệt. Kết cấu ngăn che – Tiêu chuẩn thiết kế.
 • Tham khảo các tiêu chuẩn nước ngoài như: ASHRAE, JIS, ARI, BS, AS/NZS…

+ tiêu chuẩn về cấp thoát cho nhà xưởng

 • TCVN 4037:2012 Cấp nước – Thuật ngữ và định nghĩa.
 • TCVN 4038:2012 Thoát nước – Thuật ngữ và định nghĩa.
 • TCVN 4513:1988 Cấp nước bên trong– Tiêu chuẩn thiết kế.
 • TCXDVN 33:2006 Cấp nước – Mạng lưới bên ngoài và công trình – Tiêu chuẩn thiết kế.
 • TCVN 4474:1987 Thoát nước bên trong– Tiêu chuẩn thiết kế.
 • TCVN 7957:2008 Thoát nước – Mạng lưới bên ngoài và công trình -Tiêu chuẩn thiết kế.
 • TCVN 3256:1989 An toàn cháy- Yêu cầu chung.
 • TCVN 3255:1986 An toàn nổ – Yêu cầu chung.

+ tiêu chuẩn phòng cháy chữa cháy cho nhà xưởng

 • TCVN 4878:2009 Phòng cháy chữa cháy – Phân loại cháy.
 • TCVN 2622:1995 Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình– Yêu cầu thiết kế.
 • TCVN 6160:1996 Phòng cháy, chữa cháy – Nhà cao tầng – Yêu cầu thiết kế.
 • TCVN 6161:1996 Phòng cháy chữa cháy chợ và trung tâm thương mại– Yêu cầu thiết kế.
 • TCVN 5760:1993 Hệ thống chữa cháy – Yêu cầu chung về thiết kế, lắp đặt và sử dụng.
 • TCVN 5738:2001 Hệ thống báo cháy tự động– Yêu cầu kỹ thuật.
 • TCVN 7336:2003 Phòng cháy chữa cháy – Hệ thống tự động Sprinkler – Yêu cầu thiết kế và lắp đặt.
 • TCVN 3890:2009 Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng.

Dịch Vụ Thi Công Hệ Thống Điện Nhẹ Tại Nhà Xưởng

Dịch vụ cung cấp thiết bị và lắp đặt hoàn thiện hệ thống theo yêu cầu tại doanh cho nhà xưởng .là đơn vị cung cấp thiết bị điện nhẹ tại nhà xưởng . Thi Công Lắp Điện Nhẹ Cho Nhà Xưởng đáp ứng về nhiều lựa trọn phù hợp với nhu cầu sử dụng như

 • Lắp tổng đài tại nhà xưởng

= > Lắp Tổng Đài Ip Kntech

+ Lắp Tổng Đài Ip Kntech Kndt-50

+ Lắp Tổng Đài Ip Kntech Kndt-100

+ Lắp Tổng Đài Ip Kntech Kndt-300

+ Lắp Tổng Đài Ip Kntech Kndt-500

+ Lắp Tổng Đài Ip Kntech Kndt-800

+ Lắp Tổng Đài Ip Kntech Kndt-1000

+ Lắp Tổng Đài Ip Kntech Kndt-3000

+ Lắp Tổng Đài Ip Kntech Kndt-5000

= > Lắp Tổng Đài Panasonic

+ Lắp Tổng Đài Panasonic Kx-Tes824

+ Lắp Tổng Đài Panasonic Kx-Tda100d

+ Lắp Tổng Đài Panasonic Kx-Ns300

+ Lắp Tổng Đài Panasonic Kx-Tda600

= > Lắp Tổng Đài Ip Panasonic

+ Lắp Tổng Đài Ip Panasonic Kx-Hts824

+ Lắp Tổng Đài Ip Panasonic Kx-Tde100

+ Lắp Tổng Đài Ip Panasonic Kx-Tde200

+ Lắp Tổng Đài Ip Panasonic Kx-Ns300

+ Lắp Tổng Đài Ip Panasonic Kx-Tde600

+ Lắp Tổng Đài Ip Panasonic Kx-Ns1000

+ Lắp Tổng Đài Ip Panasonic Kx-Ns2000

= > Lắp Tổng Đài Nec

+ Lắp Tổng Đài Nec Sl1000

+ Lắp Tổng Đài Nec Sl2100

+ Lắp Tổng Đài Nec Sv8100

+ Lắp Tổng Đài Nec Sv8300

+ Lắp Tổng Đài Nec Sv8500

+ Lắp Tổng Đài Nec Sv9100

+  Lắp Tổng Đài Nec Sv9300

+ Lắp Tổng Đài Nec Sv9500

= > Lắp Tổng Đài Unify

+ Lắp Tổng Đài Unify X3

+ Lắp Tổng Đài Unify X5

+ Lắp Tổng Đài Unify X8

+ Lắp Tổng Đài Unify Siemens Hipath 3800

+ Lắp Tổng Đài Unify Siemens Hipath 4000

Ngoài ra để lắp điện nhẹ tại nhà xưởng đơn vị chúng tôi cung cấp thiết bị và Thi Công Lắp Điện Nhẹ Cho Nhà Xưởng

+ lắp thiết bị mạng cisco

+ lắp thiết bị mạng plannet

+ lắp thiết bị mạng juniper

+ lắp thiết bị mạng tp-link

+ lắp thiết bị wifi cisco

+ lắp thiết bị wifi unify

+ lắp thiết bị wifi engenius

+ lắp thiết bị báo cháy hokichi

+ lắp thiết bị báo cháy horinglih

+ lắp thiết bị báo cháy chungmei

 • Lắp thiết bị âm thanh tại nhà xưởng

+ lắp thiết bị âm thanh toa

+ lắp thiết bị âm thanh bosch

+ lắp thiết bị âm thanh ibm

+ lắp thiết bị họp hội nghị trực tuyến polycom

+ lắp thiết bị họp hội nghị trực tuyến cisco

+ lắp thiết bị họp hội nghị trực tuyến aver

+ lắp thiết bị họp hội nghị trực tuyến 3cx

+ lắp thiết bị họp hội nghị trực tuyến panasonic

 • Lắp thiết bị camera giám sát tại nhà xưởng

+ lắp camera giám sát sony

+ lắp camera giám sát hikvision

+ lắp camera giám sát dahua

+ lắp camera giám sát samsung

+ lắp camera giám sát cnb

+ lắp camera giám sát panasonic

Liên hệ Thi Công Lắp Điện Nhẹ Cho Nhà Xưởng

Như vậy với yêu cầu tìm nhà thầu lắp đặt điện nhẹ uy tín cũng như Lắp điện nhẹ và để được tư vấn miễn phí lắp tổng đài, Thi Công Lắp Điện Nhẹ Cho Nhà Xưởng,lắp thiết bị hội nghị truyền hình họp trực tuyến tại đà nẵng và lắp tổng đài cũng như dịch vụ lắp tổng đài điện thoại, Dịch vụ lắp tổng đài,tư vấn giải pháp công nghệ thông tin cho doanh nghiệp , Giải pháp lắp tổng đài ,Dịch vụ lắp tổng đài uy tín.cũng như lắp điện nhẹ nói chung , lắp thiết bị âm thanh toa, lắp thiết bị âm thanh bosch, mọi thông tin tư vấn quý khách hàng xin liên hệ ; hotline : 1900636518 . hoặc liên hệ văn phòng ngân nhất trên hệ thống công ty lắp tổng đài nec, lắp tổng đài panasonic, lắp tổng đài siemens, lắp tổng đài unify, lắp tổng đài gradstream, lắp tổng đài ip 3cx. để được tư vấn liên hệ với chúng tôi qua hệ thông văn phòng công ty lắp điện nhẹ.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VIỄN THÔNG HẢI DƯƠNG

          Mst :0801169209        Hotline: 1900636518

 • Lắp Tổng Đài Văn Phòng Tại Hà Nội : Số 68 ,P.Trần Quốc Toản , Q Hoàn Kiếm , Tp Hà Nội
 • Lắp Tổng Đài Văn Phòng Tại Hải Phòng :227 Đ. Hải Triều , P. Quán Toan , Q. Hồng Bàng , Tp Hải Phòng
 • Lắp Tổng Đài Văn Phòng Tại Đà Nẵng: K204/16 Đường Hải Phòng, Q.Thanh Khê ,Tp.Đà Nẵng
 • Lắp Tổng Đài Văn Phòng Tại Nhà Trang:51c  Trịnh Phong  , P. Tân Lập , Tp Nha Trang -Khánh Hòa  
 • Lắp Tổng Đài Văn Phòng Tại Sài Gòn: 30/44 Trường Sa, P17, Q Bình Thạnh,Tp.Hcm ( Gần Cầu Thị Nghè)
 • Lắp Tổng Đài Văn Phòng Tại hải dương : Số 9/14 – P.Tứ Thông – P.Tứ Minh – Tp Hải Dương
 • Lắp Tổng Đài Văn Phòng Tại Quảng Ninh :Số 679 . Đường Lê Thánh Tông – P. Bạch Đằng – Tp .Hạ Long – Tinh Quảng Ninh 
 • Lắp Tổng Đài Văn Phòng Tại bắc giang uy tín : Số Nhà 94 Đường Nguyễn Khuyến, Phường Xương Giang, Tp Bắc Giang 
 • Lắp Tổng Đài Văn Phòng Tại hải phòng : 17 Nguyễn Hữu Nghiêm  – Phường Tiền An  – Tp Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh
 • Lắp Tổng Đài Văn Phòng Tại Cao Bằng :Lô 10 Khu Đô Thi Mơi Đề Thâm – Tp Cao Bằng

Đối tác

EnglishVietnamese
Copyright 2018 © Lắp Tổng Đài | Thiết kế bởi Web Bách Thắng