Hướng Dẫn Lập Trình Tổng Đài Nec Tại Vĩnh Phúc

lap-dien-thoai-phong-tai-khach-san

Hướng Dẫn Lập Trình Tổng Đài Nec Tại Vĩnh Phúc

Hỗ trợ lắp đặt lập trình tổng đài nec Sl2100, SV9100,SV9300,SV9500 .lập trình Pbx nec khai báo Co,siptrunking , E1 ,ISDN , Bri .hướng dẫn lập trình tổng đài nec khai báo máy lẻ nội bộ analog , ip phone , lập trình tổng đài nec kết nối Pa( âm thanh thông báo) .lập trình tổng đài nec khai báo máy lẻ Operater ( lễ tân) .hướng dẫn lập trình tổng đài nec khai báo đổ chuông lời chào (Disa) .công ty phân phối tổng đài nec tại vĩnh phúc .tư vấn hỗ trợ Hướng Dẫn Lập Trình Tổng Đài Nec Tại Vĩnh Phúc .lập trình tổng đài nec analog , lập trình tổng đài nec ip phone .

huong-dan-lap-trinh-tong-dai-nec-tai-vinh-phuc
huong-dan-lap-trinh-tong-dai-nec-tai-vinh-phuc

Phân Phối Tổng Đài Nội Bộ Nec

Công ty VTHD phân phối tổng đài nội bộ tại vĩnh phúc ,đơn vị Lắp Tổng Đài Tại Vĩnh Phúc – Số Nhà 511, Đường Hùng Vương, Phường Đồng Tâm, Thành Phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc .là doanh nghiệp có hơn 15 năm chuyên cung cấp dịch vụ và thiết bị điện nhẹ ,tư vấn tổng đài nội bộ tại vĩnh phúc .doanh nghiệp chúng tôi miễn phí hỗ trợ Hướng Dẫn Lập Trình Tổng Đài Nec Tại Vĩnh Phúc .công ty uy tín nhập khẩu phân phối thương hiệu tổng đài nec uy tín .

+ Phân Phối Tổng Đài Nội Bộ Nec Sl2100 ( Analog – Ip Phone)

+ Phân Phối Tổng Đài Nội Bộ Nec Sv9100 ( Analog – Ip Phone)

+ Phân Phối Tổng Đài Nội Bộ Nec Sv9300 ( Analog – Ip Phone)

+ Phân Phối Tổng Đài Nội Bộ Nec Sv9500 ( Analog – Ip Phone)

Tư Vấn Lắp Tổng Đài Nội Bộ Nec Sl2100

Tư vấn lắp tổng đài nec sl2100 tại vĩnh phúc .tư vấn hỗ trợ lập trình tổng đài nec sl2100 tại vĩnh phúc .tư vấn thiết bị tổng đài nec sl2100 sử dụng cấu hình lắp đặt từ 08 máy lẻ nội bộ đến 128 máy lẻ nội bộ .trong đó có với cấu hình lắp tổng đài nec sl2100 – analog tối đa đến 96 số máy ,lắp tổng đài ip nec sl2100 đến 128 số máy lẻ ip phone.

Lắp Tổng Đài Nec Sl2100 Analog – Ip Phone

+ IP7WW-4KSU-C1: khung tổng đài nec sl2100

+ IP7WW-CPU-C1: card xử lý trung tâm nec sl2100

+ IP7WW-EXIFB-C1: card mở rộng gắn trên khung chính nec sl2100

+ IP7WW-EXIFE-C1: card mở rộng gắn trên khung phụ nec sl2100

+ IP7WW- 308U-A1: card 3 trung kế 8 máy nhánh nec sl2100

+ IP7WW-008U-C1: card 8 máy nhánh analog nec sl2100

+ IP7WW-VOIPDB-C1: card VOIP nec sl2100

+ SL2100 IP EXT-01 LIC: IP Extension License for Std-SIP Terminal

+ IP7WW-24TXH-A1-TEL(BK): điện thoại số NEC 24 phím màu đen

Tư Vấn Lắp Tổng Đài Nội Bộ Nec Sv9100 Analog – Ip Phone

Lắp tổng đài nec sv9100 với cấu hình sử dụng hệ thống thiết bị tổng đài nec sv9100 Hybrid sử dụng cả điện thoại analog và ip phone trên cùng 1 hệ thống tổng đài nec sv9100 .hỗ trợ Hướng Dẫn Lập Trình Tổng Đài Nec Tại Vĩnh Phúc .tư vấn cấu hình lắp đặt tổng đài nội bộ nec sv9100 analog – ip phone .

Lắp Tổng Đài Nec SV9100 Analog – Ip Phone

+ CHS2UG-EU:Khung tổng đài gắn rack 19″, 2U (sẵn 2 kênh VRS) Nec sv9100

+ CHS2U RACK MOUNT KIT:Tai treo rack 19″ – Nec sv9100

+ GCD-CP20: Card CPU cho SV9100

+ SD-A2 OT:Thẻ lưu trữ SD trên GCD-CP20 (2GB) Nec sv9100

+ GPZ-BS20:Card nối khung gắn trên khung chính CHSUG-EU Nec sv9100

+ GPZ-BS11:Card mở rộng khung phụ (Gắn trên khung CHSUG-EU thứ 2) Nec sv9100

+ GCD-8DLCA:Card 8 máy nhánh số -cho tổng đài Nec sv9100

+ GCD-8LCF:Card kết nối 08 máy nhánh analog cho tổng đài Nec sv9100

+ GPZ-8LCF:Card mở rộng 08 máy nhánh analog gắn trên GCD-8LCF- cho tổng đài Nec sv9100

+ GCD-4COTC-A:Card kết nối 04 trung kế analog – cho tổng đài Nec sv9100

+ GPZ-4COTG-A:Card mở rộng 04 trung kế analog gắn trên GCD-4COTC-A – cho tổng đài Nec sv9100

+ SV9100 VERSION LIC (R12) : License kích hoạt phiên bản R12 cho hệ thống tổng đài Nec sv9100

+ SV9100 SYSTEM PORT-01 LIC :License kích hoạt cổng kết nối cho hệ thống tổng đài Nec sv9100

Tư Vấn Lắp Tổng Đài Nội Bộ Nec Sv9300 Analog – Ip Phone

Công ty phân phối tổng đài nec , Hướng Dẫn Lập Trình Tổng Đài Nec Tại Vĩnh Phúc ,lắp tổng đài nec sv9300 ip phone , kết nối tổng đài nec sv9300 ,cung cấp thiết bị tổng đài nec sv9300 tại doanh nghiệp lớn .

Lắp Tổng Đài Nec SV9300 Analog – Ip Phone

+ Bộ giá đỡ 19 inch dành cho khung tổng đài nec sv9300 1U CHS1U BỘ GẮN GIÁ ĐỠ

+ Bộ giá đỡ 19 inch dành cho khung tổng đài nec sv9300 2U CHS2U BỘ GẮN GIÁ ĐỠ

+ Khung chính 1U (CHS1U) cho tổng đài nec sv9300 CHS1UG(S)-OT

+ Khung phụ tổng đài nec sv9300 2U (CHS2U) cho EU/  19inch CHS2UG-EU

+ 128 VOIP trên Bo mạch xử lý chính GPZ-128IPLD – tổng đài nec sv9300

+ Thẻ BUS mở rộng hệ thống cho Khung cơ sở thứ nhất (SV9100), Bảng BUS cho Khung CPU (SV9300) GPZ-BS10

+ Thẻ BUS mở rộng hệ thống cho Khung mở rộng (SV9100), Bảng BUS cho Khung 2U (SV9300) GPZ-BS11

+ Bảng mạch 8L Analog Line (SLT) với MW và CID GCD-8LCF – tổng đài nec sv9300

+ Bảng mạch mở rộng đường truyền tương tự 8L (SLT) GPZ-8LCF – tổng đài nec sv9300

+ Bảng mạch thân analog 4L GCD-4COTC-A- tổng đài nec sv9300

+ Bo mạch mở rộng đường trục Analog 4L GPZ-4COTG-A- tổng đài nec sv9300

+ Bộ xử lý chính với Phần mềm chung cho Châu Á (ngoại trừ Trung Quốc) SCC-CP10A MP-OT- tổng đài nec sv9300

+ Giấy phép dung lượng cổng (1 cổng) SV93 PORT-1 LIC- tổng đài nec sv9300

+ Giấy phép thiết bị đầu cuối SIP tiêu chuẩn (1 cổng) SV93 STD SIP PHONE-1 LIC- tổng đài nec sv9300

+ Phiên bản hệ thống Giấy phép SV93 SYS VERSION LIC- tổng đài nec sv9300

Lắp Tổng Đài Nec SV9500 Analog – Ip Phone

+ Tổng Đài Nec SV9500 – UNIVERGE 1U-MPC(B) BE112838 1U-MPC (*MPC: Khung gầm đa năng)

+ CHS2U RACK MOUNT KIT BE106405 Bộ giá đỡ 19 inch cho khung 2U- Tổng Đài Nec SV9500 –

+ CHS2UG-EU BE112988 2U Chassis (CHS2U) cho EU/Châu Á : 19inch- Tổng Đài Nec SV9500 –

+ SCA-VS32VA-B BE112828 Loại thẻ Máy chủ thoại có nén giọng nói- Tổng Đài Nec SV9500 –

+ Bảng giao diện chính GCD-PRTA BE113037 ISDN (23B+D, 30B+D)- Tổng Đài Nec SV9500 –

+ GCD-CP00-GW BE113080 Bo mạch bộ xử lý chính cho UG50- Tổng Đài Nec SV9500 –

+ GPZ-ME50-UG50 BE113081 Bo mạch mở rộng bộ nhớ trên GCD-CP00-GW- Tổng Đài Nec SV9500 –

+ GPZ-32IPLD BE113082 32 VOIP trên Bo mạch xử lý chính Tổng Đài Nec SV9500 –

+ SR-MGC(E)-C BE119017 Survivable Remote MGC hỗ trợ thiết bị đầu cuối nhiều đường SIP (1.5U)- Tổng Đài Nec SV9500 –

+ Bảng mạch thân Analog GCD-4COTC-A BE119151 4L- Tổng Đài Nec SV9500 –

+ Bảng mạch mở rộng đường trục Analog GPZ-4COTG-A BE119154 4L- Tổng Đài Nec SV9500 –

+  UNIVERGE SV9500 ” BE119817 “””‘UNIVERGE SV9500’ nhãn tên cho SV9500SE – Tổng Đài Nec SV9500 –

+ Cần đặt nhãn này trên bản in ‘SR-MGC(E)-C’ ở phía dưới bên phải của tấm mặt trước của SR-MGC(E)-C.- Tổng Đài Nec SV9500 –

+ SC-4775 95PRG SA7 V07(DVD) BE119831 DVD Phần mềm chung cho Kiểu thiết bị SV9500 với SCF-CP03-B- Tổng Đài Nec SV9500 –

+ SC-4775 95PRG SA7 V07(CFAST) BE119830 Phần mềm chung CF cho SV9500(Thẻ CFast cài đặt sẵn Phần mềm chung)- Tổng Đài Nec SV9500 –

+ SA-2305 NX-CMD SEN-V07 BE119834 Phần mềm PCPro cho SV9500 (DVD)- Tổng Đài Nec SV9500

Văn Phòng Lắp Đặt ,Sửa Chữa ,Bảo Trì, Lập Trình Tổng Đài Tại Dự Án

Lắp Tổng Đài Tại Hà Nội: Số 68 ,P.Trần Quốc Toản , Q Hoàn Kiếm , Tp Hà Nội

+ Lắp Tổng Đài Tại Hải Phòng .:227 Đ. Hải Triều , P. Quán Toan , Q. Hồng Bàng , Tp Hải Phòng

Lắp Tổng Đài Tại Đà Nẵng: K204/16 Đường Hải Phòng, Q.Thanh Khê ,Tp.Đà Nẵng

+ Lắp Tổng Đài Tại Nhà Trang:51c  Trịnh Phong  , P. Tân Lập , Tp Nha Trang -Khánh Hòa  

+ Lắp Tổng Đài Tại Sài Gòn: 30/44 Trường Sa, P17, Q Bình Thạnh,Tp.Hcm ( Gần Cầu Thị Nghè)

+ Lắp Tổng Đài Tại Hải Dương : Số 9/14 – P.Tứ Thông – P.Tứ Minh – Tp Hải Dương

Lắp Tổng Đài Tại Quảng Ninh :Số 679 . Đường Lê Thánh Tông – P. Bạch Đằng – Tp .Hạ Long – Tinh Quảng Ninh 

+ Lắp Tổng Đài Tại Bắc Giang : Số Nhà 94 Đường Nguyễn Khuyến, Phường Xương Giang, Tp Bắc Giang 

+ Lắp Tổng Đài Tại Bắc Ninh: 17 Nguyễn Hữu Nghiêm  – Phường Tiền An  – Tp Bắc Ninh – Tỉnh Bắc Ninh

Lắp Tổng Đài Tại Cao Bằng :Lô 10 Khu Đô Thi Mơi Đề Thâm – Tp Cao Bằng

+ Lắp Tổng Đài Tại Vĩnh Phúc : Số Nhà 511, Đường Hùng Vương, Phường Đồng Tâm, Thành Phố Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc

Đối tác

error: Content is protected !!
Copyright 2018 © Lắp Tổng Đài | Thiết kế bởi Web Bách Thắng